Καλή Ανάσταση!

2Το Ηλέσιον

σας εύχεται...

ευτυχισμένη

Λαμπρή.

Κοντά στη

φύση

με αγάπη

ελευθερία

και σεβασμό!